اعتبار هدیه برای اولین شارژ حساب


گروه هواپیمایی سیمرغ به پاس ارج نهادن به اعتماد کاربران خود تا تاریخ 1396/05/31 کاربرانی که برای اولین بار اقدام به شارژ حساب کاربری کارت هوشمند هواپیمایی سیمرغ خود کنند 20 درصد اعتبار هدیه به حساب کاربری مشترک اضافه می نماید و بعد از این تاریخ 7 درصد اعتبار هدیه برای کاربران اعمال می گردد و حداقل شارژ برای کسب اعتبار هدیه مبلغ 50 هزار تومان می باشد.
(توجه:این اعتبار برای اولین شارژحساب بوده و در مراحل بعدی اعمال نمی گردد حداقل شارژ برای کسب اعتبار هدیه مبلغ 50 هزار تومان می باشد که حداقل در کمتر از 24 ساعت به حساب کاربر افزوده میگردد و بعد از این تاریخ هفت درصد اعتبار هدیه برای کاربران اعمال می گردد).سرویس دهی سامانه هواپیمایی سیمرغ از چهار شنبه به تاریخ 1396/05/11 رسما در تهران و حومه آغاز می گردد به زودی سایر شهرها نیز از خدمات این سامانه یکپارچه بهرمند می گردند.در صورت عضو نبودن به سایت شرکت مراجعه نموده  و در قسمت درخواست عضویت مراجعه نموده و عضو خانواده بزرگ هواپیمایی سیمرغ شوید